Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Ds. Elektrycznych

2024-04-19 - 2024-04-30


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sprawowanie obowiązków uczestników procesu budowlanego wynikających z art. 17 pkt 2 i 4 ustawy Prawo budowlane; pełnienie funkcji inżyniera-koordynatora przydzielonych zadań inwestycyjnych w ramach umów na opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację robót budowlanych; współpraca z kierownikiem budowy, kierownikiem projektu oraz innymi uczestnikami procesu budowlanego; udział w radach budowy, spotkaniach koordynacyjnych, weryfikacja proponowanych rozwiązań projektowych oraz wykonawczych; udział w procedurach zlecania opracowań projektowych, robót budowlanych, dostaw i usług z zachowaniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych; opracowywanie programów funkcjonalno- użytkowych, wytycznych do projektowania, opisów przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych oraz przedmiarów, kalkulacji kosztowych i kosztorysów inwestorskich; udział w pracach komisji odbiorowych, przeglądów gwarancyjnych, eksploatacyjnych, okresowych itd.; udział w planowaniu inwestycji i remontów obiektów infrastruktury; kontrola stanu technicznego obiektów infrastruktury objętych gwarancją; nadzór techniczny nad usuwaniem awarii w okresie eksploatacji; nadzór merytoryczny nad usuwaniem wad wykonawczych w okresie gwarancyjnym; wykonywanie ocen i opinii dotyczących stanu technicznego obiektów infrastruktury. Oferujemy: udział w ambitnych oraz zróżnicowanych projektach gwarantujących możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Benefity: możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze, możliwość podnoszenia kwalifikacji na koszt pracodawcy, możliwość wykupienia ubezpieczenia pracowniczego, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne (tzw. 13 pensja). Termin składania dokumentów: do dnia 30.04.2024 r. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście (z dopiskiem nazwy stanowiska, imieniem i nazwiskiem oraz adresem korespondencyjnym)lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska). Praca w godzinach 7:30-15:30 Oferta dostępna w sali B, A
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na okres próbny
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
03.06.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 4 500 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
inżynier elektryk
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
znajomość obsługi MS Office
Staż pracy ogółem:
[cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 3
Inne wymagania:
Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe techniczne w specjalności: elektrycznej lub teletechnicznej; uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności; doświadczenie w pracy na stanowisku w ww. specjalnościach lub podobnym: minimum 3 lata; przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; umiejętność obsługi programów WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOINT, NORMA; zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, komunikatywność, zdyscyplinowanie; Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową, i adresie jego siedziby. Mile widziane: dodatkowe kompetencje: umiejętność sporządzania kalkulacji kosztowych i kosztorysów inwestorskich, programów funkcjonalno- użytkowych, opisów przedmiotu zamówienia, specyfikacji STWiORB; uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności, umiejętność obsługi AutoCad
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Krótki opis działalności gospodarczej:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am.) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail, poczta
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
18.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
30.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail kancelaria@awl.edu.pl

Informacje o cookies