Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Samodzielny Referent

2024-04-19 - 2024-05-15


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywanie i prowadzenie procesu postepowania rekrutacyjnego na studia cywilne i dla cudzoziemców; udział prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych dla kandydatów na studia wojskowe i kursy oficerskie; przygotowywanie i opracowywanie redakcyjne, stosownie do potrzeb, projektów dokumentów normujących proces rekrutacji na studia cywilne w Uczelni (w tym decyzji administracyjnych związanych z procesem rekrutacji oraz wyjaśnień formalno-prawnych w sprawach związanych z rekrutacją); współpraca z zespołem radców prawnych w zakresie opracowywania decyzji administracyjnych; komunikacja z kandydatami dotycząca procesu rekrutacji; uczestniczenie w akcjach promocyjnych Uczelni; znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawnych związanych z opracowywaniem i wydawaniem zaświadczeń i decyzji administracyjnych w procesie rekrutacji; archiwizacja dokumentacji po zakończeniu postępowań rekrutacyjnych. Benefity: pakiet socjalny - w tym dofinansowanie do wypoczynku; niskooprocentowane pożyczki remontowe; możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej; dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze; możliwość podnoszenia kwalifikacji na koszt pracodawcy; możliwość wykupienia ubezpieczenia pracowniczego. Termin składania dokumentów: do dnia 15.05.2024 r. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska). Praca w godzinach 7:30-15:30 Oferta dostępna w sali C, E, A
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na okres próbny
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
10.06.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 4 242 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pracownik biurowy
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
znajomość obsługi MS Office
Staż pracy ogółem:
[cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 4
Inne wymagania:
Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej 4-letni staż pracy; doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej; umiejętność interpretowania aktów prawnych; bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie programów pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych; dokładność i skrupulatność, odporność na stres; umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu; komunikatywność oraz dobra organizacja pracy; bardzo wysoka kultura osobista; obywatelstwo polskie; nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową i adresie jego siedziby. Mile widziane dodatkowe kompetencje: wykształcenie wyższe magisterskie po kierunkach: administracja lub prawo; doświadczenie w pracy na uczelni; znajomość aktów prawnych regulujących procesy rekrutacji w uczelni, w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Kodeksu postępowania administracyjnego doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi wspomagającymi proces rekrutacji; znajomość języka angielskiego; posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą wyższą niż ZASTRZEŻONE.
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Krótki opis działalności gospodarczej:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail, poczta
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
18.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
15.05.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail kancelaria@awl.edu.pl

Informacje o cookies