Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Starszego Specjalisty Ds. Prawnych

2024-04-18 - 2024-05-15


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy: monitorowanie i bieżąca analiza zmian w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego i przepisów wojskowych w zakresie rekrutacji i kształcenia; bieżące informowanie pracowników Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie szkolnictwa wyższego i obowiązujących przepisach wojskowych oraz powiadamianie o konieczności zmiany uregulowań wewnętrznych; udzielanie pracownikom Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia pisemnych i ustnych porad oraz konsultacji prawnych i opinii prawnych w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawnych w obszarze szkolnictwa wyższego i przepisów wojskowych; organizowanie dedykowanych szkoleń dla pracowników Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia uwzględniających potrzeby uczestników w obszarze znajomości oraz umiejętność stosowania obowiązujących prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i przepisów wojskowych; świadczenie bieżącej obsługi prawnej w Oddziale Koordynacji Kształcenia i Szkolenia, w szczególności w obszarze prowadzenia studiów i innych form kształcenia oraz procesu rekrutacji; opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów i wewnętrznych aktów prawnych wynikających z działalności jednostek organizacyjnych współodpowiedzialnych za proces kształcenia; opiniowanie i udział w tworzeniu wzorów dokumentów, umów, zaświadczeń, itp. do wielokrotnego stosowania związanych z procesem kształcenia studentów oraz procesem rekrutacji; udział w opracowywaniu projektów zarządzeń, regulaminów, uchwał oraz innych wewnętrznych aktów prawnych; opracowywanie decyzji administracyjnych w procesie rekrutacji i kształcenia; interpretacja prawna wydawanych wyciągów z Krajowego Rejestru Karnego; wykonywanie innych zadań w zakresie swoich kompetencji. Benefity: pakiet socjalny - w tym dofinansowanie do wypoczynku; niskooprocentowane pożyczki remontowe; możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej; dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze; możliwość podnoszenia kwalifikacji na koszt pracodawcy; możliwość wykupienia ubezpieczenia pracowniczego. Praca w godz. 7:30-15:30 Termin składania dokumentów: do dnia 15.05.2024 r. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska). Oferta pracy dostępna w sali E
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na okres próbny
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
10.06.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 4 242 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
znajomość obsługi MS Office
Staż pracy ogółem:
[cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 5
Inne wymagania:
Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe magisterskie po kierunku prawo (dodatkowym atutem ukończenie kierunku prawo w zakresie prawa administracyjnego) warunek konieczny; minimum 5 letni staż pracy, w tym minimum 2 lata doświadczenia w pracy na uczelni; znajomość przepisów ustawy o obronie Ojczyzny i ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw; znajomość przepisów ustawy Kodeks postepowania administracyjnego; bardzo dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie programów pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych; dokładność i skrupulatność; umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu; komunikatywność, kreatywność oraz dobra organizacja pracy; wysoka kultura osobista; obywatelstwo polskie; nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; Kandydat, który został wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową i adresie jego siedziby. Mile widziane: dodatkowe kompetencje: znajomość języka obcego.
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Krótki opis działalności gospodarczej:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: e-mail
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
18.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
15.05.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail msietczynska@awl.edu.pl

Informacje o cookies