Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Starszy Referent W Wydziale Personalnym

2024-02-27 - 2024-03-04


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy; - wprowadzanie i aktualizowanie danych personalnych do systemów funkcjonujących w Uczelni; - zakładanie, prowadzenie, bieżące uzupełnianie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej, w tym teczek akt personalny oraz ewidencji czasu pracy dla wskazanych pracowników Uczelni; - przygotowywanie pism i procedowanie wniosków dotyczących spraw personalnych pracowników oraz byłych pracowników we współpracy z radcami prawnymi Uczelni z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących przepisach; - opracowywanie wymaganych przepisami dokumentów dla pracowników oraz współdziałanie w tym zakresie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami; - przygotowywanie danych do sprawozdań, meldunków i pism; - wprowadzanie do systemów informatycznych absencji chorobowych, urlopów i innych nieobecności pracowników; - aktualizowanie bazy danych wskazanych pracowników; - przygotowywanie decyzji administracyjnych we współpracy z radcami prawnymi Uczelni; - praca w systemach funkcjonujących w Uczelni (m.in. SI ARCUS, Egeria, SEW online oraz USOS); - przygotowywanie danych do oceny sytuacji kadrowej oraz meldunku z oceny sytuacji kadrowej w zakresie pracowników Uczelni; - sporządzanie dokumentacji dotyczącej dodatkowego wynagrodzenia rocznego; - naliczanie pracownikom stażu pracy i nagród jubileuszowych; - opracowywanie i aktualizowanie planu urlopów oraz dokumentów i zestawień dotyczących czasu pracy; - przygotowywanie ogłoszeń konkursowych na wskazane stanowiska z planu zatrudnienia; - udział w procesie rekrutacji nowych pracowników; - sporządzanie skierowań na badania medycyny pracy oraz ewidencjonowanie orzeczeń lekarskich; - sporządzanie list obecności pracowników Uczelni; - przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych; - przestrzeganie Regulaminu Pracy AWL, przepisów bhp i ppoż.; - wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów i rozkazów przełożonych w zakresie swoich kompetencji na zajmowanym stanowisku. Praca w godz.: 7:30-15:30. Benefity: - pakiet socjalny - w tym dofinansowanie do wypoczynku; - niskooprocentowane pożyczki remontowe; - możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej; - dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze; - możliwość podnoszenia kwalifikacji na koszt pracodawcy; - możliwość wykupienia ubezpieczenia pracowniczego. Termin składania dokumentów: do dnia 04.03.2024 r. Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub adres mailowy: kancelaria@awl.edu.pl (z dopiskiem nazwy stanowiska). Oferta dostępna w sali E, C, A.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na okres próbny
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
18.03.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 4 242 do 4 242 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pracownik do spraw osobowych
Typ propozycji:
praca stała
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Znajomość języków:
Zawód:
Pracownik do spraw osobowych
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
[cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 2
Inne wymagania:
Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy: wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i co najmniej dwuletni staż pracy; umiejętność poprawnego stosowania przepisów prawnych, m.in. ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce; biegła obsługa komputera (pakiet MS Office). komunikatywność; umiejętność pracy w zespole i dostosowania się do zasad i regulaminów obowiązujących w wojsku; umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu; sumienność i umiejętność racjonalnego zarządzania czasem pracy; kandydat, który zostanie wybrany w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się informować pisemnie pracodawcę każdorazowo o: - zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą, - nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową i adresie jego siedziby. Mile widziane: doświadczenie pracy w kadrach; znajomość przepisów prawa pracy; ukończone kursy i szkolenia z obszaru kadr.
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Krótki opis działalności gospodarczej:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy (na podstawie zamkniętych okresów zatrudnienia), ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Zapoznałem (-am.) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach. Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, e-mail, poczta
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
27.02.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
04.03.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail kancelaria@awl.edu.pl

Informacje o cookies