Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Stażysta - Inspektor Ds. GospodarczychTreść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Podwale 30/ pl. Powstańców Śląskich 14, 50-950 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
1) gospodarowanie nieruchomościami Sądu, w tym: prowadzenie spraw z zakresu ochrony i bezpieczeństwa w budynkach Sądu, bieżąca kontrola stanu technicznego budynków Sądu, niezwłoczne podejmowanie działań organizacyjnych w przypadku wystąpienia awarii, uczestniczenie w komisjach odbioru robót remontowych, 2) przygotowywanie i realizacja umów na usługi informatyczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulaminami zakupów, 3) obsługa zakupów sprzętu informatycznego, w tym zbieranie i składanie zapotrzebowania, przyjmowanie sprzętu, ewidencja, wprowadzanie dostaw i faktur, rozliczanie, 4) obsługa usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz usług internetowych, w tym zarządzanie wydawaniem telefonów komórkowych, zwrotami, serwisem, 5) wydawanie pracownikom Sądu zakupionego sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych oraz prowadzenie ich ewidencji, 6) zlecanie firmom zewnętrznym konserwacji i napraw sprzętu informatycznego, urządzeń biurowych oraz systemów teletechnicznych, 7) obsługa stanowiska pracy pod kątem sprzętu informatycznego, w tym przygotowanie nowego stanowiska, przenoszenie stanowiska na czas remontów, usuwanie drobnych usterek, 8) przygotowywanie inwentaryzacji sprzętu informatycznego, 9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Sądu. Oferta dostępna w sali E, C, H, A. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 748 11 30. Z naszej strony oferujemy: - stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, - przyjazną atmosferę pracy, - stałe godziny pracy, - dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - terminową wypłatę wynagrodzenia, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastą pensję, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Termin i miejsce złożenia dokumentów: 1) termin złożenia dokumentów: do 22 grudnia 2023 r. 2) miejsce złożenia dokumentów: a) w Biurze Podawczym Sądów Rejonowych przy ul. Podwale 30, pokój nr 60A, w godzinach urzędowania sądu, b) drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław; Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu stanowisko stażysty w Oddziale Gospodarczym. Konkurs składa się z następujących etapów: I etap: weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych, II etap: sprawdzian praktyczny sprawdzenie umiejętności pracy z komputerem oraz znajomości wskazanych w ogłoszeniu aktów prawnych. III etap: rozmowa kwalifikacyjna. Informacje dodatkowe: 1) lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (strona internetowa) w zakładce Oferty pracy, 2) oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone, 3) kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane, 4) dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia pod numerem telefonu (71) 74-81-130. Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz jego termin i miejsce ogłoszone zostaną w dniu 29 grudnia 2023 r. Szczegóły na stronie: www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
0
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
36.00
Data rozpoczęcia:
01.01.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 4 400 do 4 400 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pracownik biurowy
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Znajomość języków:
Zawód:
Pracownik biurowy
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
1) wykształcenie: co najmniej średnie i uzyskane świadectwo dojrzałości; dodatkowym atutem będzie wykształcenie informatyczne, 2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3) nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, 4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 5) dobra znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych, 6) podstawowa znajomość administrowania stroną www, 7) znajomość gospodarki magazynowej, 8) inicjatywa w działaniu, zaangażowanie, zdolności analityczne, 9) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, 10) umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole, 11) wysoki poziom kultury osobistej, odporność na stres, 12) znajomość następujących aktów prawnych: - Dział I ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz.U.2023.217) - ustawa z dnia 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U.2018.577) - Dział I ustawy z dnia 11.09.2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605)
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), średnie zawodowe
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Podwale 30, 50-950 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na staż urzędniczy adresowane do Dyrektora Sądu, 2) informacja o przebiegu kariery zawodowej (CV), 3) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania w zakładce Oferty pracy), 4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, 5) oświadczenia kandydata (wzór do pobrania w zakładce Oferty pracy): - o pełnej zdolności do czynności prawnych, - o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe, - że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku, 6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (do pobrania w zakładce Oferty pracy). Dodatkowo kandydat może złożyć: - inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłej rekrutacji lista rezerwowa (do pobrania w zakładce Oferty pracy).
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: telefon
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
13.12.2023
Data aktualizacji:
Data ważności:
22.12.2023
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies