Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Główny Księgowy

2024-01-26 - 2024-02-12


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
H. Sienkiewicza 9, 09-100 Płońsk, powiat: płoński, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
-prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń z obowiązujacymi przepisami, - prowadzenie gospodarki finansowej w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie, - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczacych operacji gospodarczych i finansowych, - opracowywanie projektu i realizacja budzetu Komendy Powiatowej, - sporządzenie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dotyczących realizacji wydatków i dochodów budżetowych, - sporządzanie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki, - sprawowanie nadzoru nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem komendy, - sporządzanie i naliczanie list płac pracowników komendy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z posiadanymi uprawnianiami w tym zakresie, -naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składekna ubezpieczenie i Fundusz Pracy, - sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, - sporządzanie naliczenia odpisów na ZFSŚ, - sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych. Wysokość wynagrodzenia od 2133 do 2666 zł/brutto + dodatek stażowy (zależne od stażu pracy).
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
0
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
20.00
Data rozpoczęcia:
25.01.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 2 133 do 2 666 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
główny księgowy
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
- Wykształcenie: średnie średnie - ukończenie średniej, policealnej lub maturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości lub ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterkich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów, - doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej :- dla średniego wykształcenia co najmnie 6 - letnia praktyka w księgowości budżetowej, - dla wykształcenia wyższego co najmnie 3-letnia praktyka w księgowości budżetowej, - znajomość ustawy o finansach publicznych, - znajomość ustawy rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych, - znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, - znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych, - znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej, - znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych, -znajomość obsługi komputera w tym pakietu office, - umiejętność pracy pod presją czasu, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestepstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie - umiejętność analitycznego myślenia, - rzetelność i odpowiedzialność, - umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budzętowych, bilansów, rachunków, zysków i strat, tworzenie prognoz, planów woparciu o materialy źródłowei przewidywane założenia, - znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w KP PSP w Płońsku: SJO BESTIA, FK księgowość, PL-Płace, - znajomość obsługi platformy PUE ZUS, ePUAP, sprawozdawczej GUS, - znajomość obsługi portali bankowych, - znajomość ustawy o służbie cywilnej. -
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
H. Sienkiewicza 9, 09-100 Płońsk, powiat: płoński, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
- CV i list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dokumenty dodatkowe: - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów, - kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie ukończonych kursów/szkoleń.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Termin: ...................../2024, Godziny : 08.00-15.00
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
25.01.2024
Data aktualizacji:
25.01.2024
Data ważności:
12.02.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail kadryplonsk@mazowsze.straz.pl

Informacje o cookies