Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Ds. Eksploatacji W Administracji Obsługi Mieszkańców (dnz/17/2024)

2024-04-03 - 2024-04-16


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - kontrola nad prawidłowym utrzymaniem w należytym stanie sanitarno porządkowym administrowanych budynków mieszkalnych i terenów przynależnych w ścisłej współpracy z administratorami; - sporządzanie i przekazywanie protokołów ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, administratorom budynku; - zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości w budynkach i przyległych terenach, w tym usterek technicznych; - spisywanie liczników głównych zimnej wody i energii elektrycznej na budynkach oraz ich ewidencjonowanie i przekazywanie informacji Specjaliście ds. Eksploatacji w AOM; - sporządzanie stosownych raportów stała współpraca z administratorami budynków. Warunki pracy na danym stanowisku: - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy; - zmienne warunki atmosferyczne; - bezpośrednia obsługa interesanta.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
25.04.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 5 000 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
administrator nieruchomości
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie branżowe
Znajomość języków:
Zawód:
Administrator nieruchomości
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku): - obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych; - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; - nieposzlakowana opinia; - wykształcenie średnie/średnie branżowe - minimum 5 lat stażu pracy lub wyższe - minimum 3 lata stażu pracy; - znajomość obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; przepisów o ochronie danych osobowych. Wymagania dodatkowe (wymagania pożądane, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku): - preferowane wykształcenie wyższe związane z zarządzeniem nieruchomościami; - co najmniej 6 miesięczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dodatkowe (pożądane) cechy osobowości: - terminowość; - skrupulatność i dokładność; - komunikatywność. Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - kontrola nad prawidłowym utrzymaniem w należytym stanie sanitarno porządkowym administrowanych budynków mieszkalnych i terenów przynależnych w ścisłej współpracy z administratorami; - sporządzanie i przekazywanie protokołów ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, administratorom budynku; - zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości w budynkach i przyległych terenach, w tym usterek technicznych; - spisywanie liczników głównych zimnej wody i energii elektrycznej na budynkach oraz ich ewidencjonowanie i przekazywanie informacji Specjaliście ds. Eksploatacji w AOM; - sporządzanie stosownych raportów stała współpraca z administratorami budynków Warunki pracy na danym stanowisku: - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy; - zmienne warunki atmosferyczne; - bezpośrednia obsługa interesanta. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (cv) podpisany odręcznie; - list motywacyjny podpisany odręcznie; - kopie dokumentów lub zapis m.in. w życiorysie z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (cv), liście motywacyjnym o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym z uwzględnieniem wykonywanej pracy; - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; - kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy albo zaświadczeń w przypadku kontynuacji zatrudnienia; - kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych; - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; - oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych podpisane odręcznie; - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane odręcznie; - oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe podpisane odręcznie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie przedstawienie aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego); - oświadczenie o nieposzlakowanej opinii podpisane odręcznie; - zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych podanych dobrowolnie podpisana odręcznie. Druki ww. oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych podanych dobrowolnie zamieszczone są na stronach: pragapn.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapn (zakładka praca) zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/ (zakładka rekrutacja). Osoby zainteresowane są proszone o przesyłanie pocztą kompletu dokumentów (decyduje data dostarczenia do Zakładu) lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym parter, pok. nr 26 w terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r. pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 23, z dopiskiem na kopercie: "Nabór nr DNZ/18/2024 na stanowisko: Inspektor ds. Eksploatacji w Administracji Obsługi Mieszkańców nr 3 w ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w pełnym wymiarze czasu pracy (termin złożenia dokumentacji do dnia 16 kwietnia 2024 r.). [Kontakt: osobisty: ul. Jagiellońska 23, Warszawa; tel. 22 205 41 30, 22 205 41 31 w godz. 7:30-15:30]
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Krótki opis działalności gospodarczej:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Link do oferty : https://zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Rekrutacja/2024/default.htm
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta, inny - https://zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Rekrutacja/2024/default.htm, Godziny : 7.30-15.30
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
03.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
16.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies