Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Ds. Windykacji W Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 3 (dnz/15/2024 )

2024-03-22 - 2024-04-04


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - comiesięczne monitorowanie sald najemców i użytkowników w zakresie zaległości w opłatach czynszu i innych należności dot. lokali mieszkalnych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i lokali użytkowych, garaży, reklam i szyldów w oparciu o przekazane materiały z komórki rozliczeń z najemcami; - dochodzenie wierzytelności na rzecz ZGN od dłużników, zgodnie z procedurami; - pozyskiwanie informacji o dłużnikach, a także nawiązywanie kontaktów z urzędami (instytucjami, wywiadowniami gospodarczymi), w celu zebrania informacji niezbędnych do skutecznego egzekwowania należności; - pomoc dłużnikom w zdobywaniu środków finansowych na zapłatę zadłużenia (poprzez dodatki mieszkaniowe, obniżenie wysokości naliczonej stawki czynszu, kontakt z OPS itp.), proponowanie możliwości odpracowania zadłużenia, rozłożenia zaległości na raty, zmiany terminu płatności, zamiany lokalu na lokal o niższych kosztach utrzymania ze spłatą zadłużenia przez kontrahenta; - współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej w zakresie tworzenia i administrowania bazą dłużników ZGN, w ramach przydzielonych uprawnień, w celu skutecznego egzekwowania należności; - terminowe realizowanie procedury windykacyjnej oraz raportowanie wyników windykacji - do Kierownika AOM, w terminach określonych w wewnętrznych przepisach ZGN; - przyjmowanie, ewidencjonowanie i kompletowanie wniosków najemców o obniżenie stawki czynszu i systematyczne przekazywanie ich do ZGN; - przygotowywanie do Dyrektora ZGN wniosków o umorzenie lub rozłożenie wierzytelności na raty w oparciu o dokumentację windykacyjną i zgodnie z postanowieniami wynikającymi z przepisów prawa wewnętrznego i miejscowego.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
25.04.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 5 000 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pracownik biurowy
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie branżowe
Znajomość języków:
Zawód:
Pracownik biurowy
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku) - obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych; - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; - nieposzlakowana opinia; - wykształcenie średnie/średnie branżowe minimum 5 lat stażu pracy lub wyższe minimum 3 lata stażu pracy; - doświadczenie w pracy związane z windykacją; - znajomość obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych; ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego; ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych; ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Wymagania dodatkowe (wymagania pożądane, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku): - co najmniej 6 miesięczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dodatkowe (pożądane) cechy osobowości: - terminowość; - samodzielność; - skrupulatność i dokładność; - komunikatywność. Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - comiesięczne monitorowanie sald najemców i użytkowników w zakresie zaległości w opłatach czynszu i innych należności dot. lokali mieszkalnych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i lokali użytkowych, garaży, reklam i szyldów w oparciu o przekazane materiały z komórki rozliczeń z najemcami; - dochodzenie wierzytelności na rzecz ZGN od dłużników, zgodnie z procedurami; - pozyskiwanie informacji o dłużnikach, a także nawiązywanie kontaktów z urzędami (instytucjami, wywiadowniami gospodarczymi), w celu zebrania informacji niezbędnych do skutecznego egzekwowania należności; - pomoc dłużnikom w zdobywaniu środków finansowych na zapłatę zadłużenia (poprzez dodatki mieszkaniowe, obniżenie wysokości naliczonej stawki czynszu, kontakt z OPS itp.), proponowanie możliwości odpracowania zadłużenia, rozłożenia zaległości na raty, zmiany terminu płatności, zamiany lokalu na lokal o niższych kosztach utrzymania ze spłatą zadłużenia przez kontrahenta; - współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej w zakresie tworzenia i administrowania bazą dłużników ZGN, w ramach przydzielonych uprawnień, w celu skutecznego egzekwowania należności; - terminowe realizowanie procedury windykacyjnej oraz raportowanie wyników windykacji - do Kierownika AOM, w terminach określonych w wewnętrznych przepisach ZGN; - przyjmowanie, ewidencjonowanie i kompletowanie wniosków najemców o obniżenie stawki czynszu i systematyczne przekazywanie ich do ZGN; - przygotowywanie do Dyrektora ZGN wniosków o umorzenie lub rozłożenie wierzytelności na raty w oparciu o dokumentację windykacyjną i zgodnie z postanowieniami wynikającymi z przepisów prawa wewnętrznego i miejscowego. Wymagane dokumenty i oświadczenia: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (cv) podpisany odręcznie; list motywacyjny podpisany odręcznie; kopie dokumentów lub zapis m.in. w życiorysie z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (cv), liście motywacyjnym o posiadanym wymaganym doświadczeniu zawodowym z uwzględnieniem wykonywanej pracy; kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy albo zaświadczeń w przypadku kontynuacji zatrudnienia; kopie zaświadczeń/dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych; kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; oświadczenie potwierdzające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych podpisane odręcznie; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane odręcznie; oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe podpisane odręcznie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie przedstawienie aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego); oświadczenie o nieposzlakowanej opinii podpisane odręcznie; zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych podanych dobrowolnie podpisana odręcznie. Druki ww. oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych podanych dobrowolnie zamieszczone są na stronach: pragapn.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapn (zakładka praca) zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/ (zakładka rekrutacja). Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pocztą kompletu dokumentów (decyduje data dostarczenia do Zakładu) lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym parter, pok. nr 26 w terminie do dnia 4 kwietnia 2024 r. pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 03 - 719 Warszawa ul. Jagiellońska 23 z dopiskiem na kopercie: Nabór Nr DNZ/15/2024 na stanowisko Inspektor ds. Windykacji w Administracji Obsługi Mieszkańców Nr 3 w ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w pełnym wymiarze czasu pracy (termin złożenia dokumentacji do dnia 4 kwietnia 2024 r.)
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Krótki opis działalności gospodarczej:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Druki ww. oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych podanych dobrowolnie zamieszczone są na stronach: pragapn.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapn (zakładka praca) zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/ (zakładka rekrutacja).
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta, inny - Druki ww. oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych podanych dobrowolnie zamieszczone są na stronach: pragapn.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapn (zakładka praca) zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/ (zakładka rekrutacja). , Godziny : 7.30-15.30
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
22.03.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
04.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail kadry@zgn-praga-pn.pl

Informacje o cookies