Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor

2024-01-05 - 2024-01-18


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Wąwolnicka, 04-023 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
1)bieżący nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego posesji w wyznaczonym terenie, 2)przeprowadzanie przeglądów posesji raz w miesiącu, kontrola pracy dozorców dokonywanie oceny ich pracy i egzekwowanie należytego wykonywania przez dozorców obowiązków służbowych, 3)kontrola lokali pod względem wykorzystania ich zgodnie z umową oraz legalności osób w nich zamieszkujących, 4) uczestniczenie w komisjach odbioru lokali opróżnianych, kontrola pustostanów, 6) wypełnianie i poświadczanie wniosków złożonych przez mieszkańców, 7)prowadzenie bieżącej i terminowej korespondencji z najemcami lokali
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
01.03.2024
Data zakończenia pracy:
31.08.2024
Wynagrodzenie brutto:
od 5 600 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pracownik biurowy
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Znajomość języków:
Zawód:
Pracownik biurowy (wymagany staż - [cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 3)
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 1. obywatelstwo polskie, 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3. wykształcenie wyższe i minimum roczny staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 3-letni staż pracy, 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5. nieposzlakowana opinia. WYMAGANIA DODATKOWE: 1. znajomość ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, wiedza specjalistyczna z zakresu finansów publicznych, przepisów i zasad księgowania, 2. etyczna postawa i godna reprezentacja m.st. Warszawy w działaniach podejmowanych przez ZGN, 3. u)umiejętności: analitycznego myślenia, organizowania pracy, współpracy w zespole, terminowość, rzetelność, 4. biegła znajomość pakietu MS Office, obsługa programów informatycznych, 5. dodatkowym atutem będzie staż pracy na podobnym stanowisku. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU : 1)bieżący nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarno-porządkowego i technicznego posesji w wyznaczonym terenie, 2)przeprowadzanie przeglądów posesji raz w miesiącu, kontrola pracy dozorców dokonywanie oceny ich pracy i egzekwowanie należytego wykonywania przez dozorców obowiązków służbowych, 3)kontrola lokali pod względem wykorzystania ich zgodnie z umową oraz legalności osób w nich zamieszkujących, 4) uczestniczenie w komisjach odbioru lokali opróżnianych, kontrola pustostanów, 6) wypełnianie i poświadczanie wniosków złożonych przez mieszkańców, 7)prowadzenie bieżącej i terminowej korespondencji z najemcami lokali INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU: 1)praca biurowa przy monitorze ekranowym, 2) praca w terenie. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA: 1) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz odręcznie podpisany list motywacyjny, 2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 3) kopie świadectw pracy, bądź zaświadczeń pracodawcy dokumentujących wymagany staż pracy, 4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymaganych kwalifikacji i uprawnień, 5) odręcznie podpisane oświadczenie: a) o posiadanym obywatelstwie, b)o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, c) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na ww. stanowisko. 6) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów. OPIS SPOSOBU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI: Test i rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie wiedzy w zakresie przepisów prawa dotyczących działania jednostki oraz wiedzy merytorycznej. SPOSÓB APLIKOWANIA Osoby zainteresowane są proszone o przesyłanie wymaganych dokumentów do 18 stycznia 2024 r. za pośrednictwem poczty lub składanie w zamkniętej kopercie w pok. nr 1 z dopiskiem: REKRUTACJA 1 na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, 04-022 Warszawa, ul. Walewska 4. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres do 18 stycznia 2024. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Krótki opis działalności gospodarczej:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Walewska 4, 04-022 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
1) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz odręcznie podpisany list motywacyjny, 2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 3) kopie świadectw pracy, bądź zaświadczeń pracodawcy dokumentujących wymagany staż pracy, 4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymaganych kwalifikacji i uprawnień, 5) odręcznie podpisane oświadczenie: a) o posiadanym obywatelstwie, b)o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, c) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na ww. stanowisko. 6) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
04.01.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
18.01.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail anna.wysokinska-obacz@zgnpragapld.pl

Informacje o cookies