Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża Ogólnobudowlana) K/m

2024-04-19 - 2024-04-29


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Sulejkowska, 04-157 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
1) reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 2) nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i ryczałtowanym, 3) sprawdzanie prawidłowości i jakości wykonywanych robót remontowych i konserwacyjnych, 4) ustalanie zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 5) sporządzanie przedmiarów robót z podaniem pozycji KNR, 6) wprowadzanie wykonawców na roboty oraz odbiór robót i sporządzanie protokołów odbioru, 7) przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków, 8) udział w sporządzaniu planów rzeczowych i finansowych dotyczących remontów bieżących, opisywanie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
01.06.2024
Data zakończenia pracy:
30.11.2024
Wynagrodzenie brutto:
od 7 400 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
inspektor nadzoru budowlanego
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), techniczne
Znajomość języków:
polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Zawód:
Inspektor nadzoru budowlanego
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania: 1) przynależność do OIIB (potwierdzenie), 2) znajomość przepisów prawa budowlanego, znajomość przepisów z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 3) wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 6-letni staż pracy oraz uprawnienia budowlane w zakresie ogólnobudowlanym, 4) obywatelstwo polskie, 5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, Wymagania dodatkowe: 1) terminowość, systematyczność i dobra organizacja pracy, 2) umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich. 3) praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office. Wymagane dokumnety i oświadczenia: 1) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 2) list motywacyjny, 3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i uprawnień zawodowych, 5) kserokopie świadectw pracy bądź zaświadczeń dokumentających wymagany staż pracy, 6) oświadczenie o: - posiadanym obywatelstwie, - pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - posiadaniu nieposzlakowanej opinii, - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na ww. stanowisko; - odznaczenie oświadczeń w elektronicznym systemie rekrutacyjnym jest równoznaczne z ich złożeniem. 7) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów. Dokumenty należy złożyć przez system elektronicznej rekrutacji ZGN, tj.: wypełnić formularz aplikacyjny dotyczący oferty pracy i dołączyć niezbędne dokumenty. Oferta jest ważna do 29 kwietnia 2024 r. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na str.: https://pragapld.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapld/erekrutacja
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Krótki opis działalności gospodarczej:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Walewska 4, 04-022 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie https://pragapld.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapld/erekrutacja
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: inny
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
19.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
29.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies