Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ds. Budowalnych Nr Ref. 96/zgn/24

2024-03-26 - 2024-04-09


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało, między innymi: 1. Dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych. 2. Uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych. 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót. 4. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych. 5. Przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków. 6. Sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami. 7. Typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie. 8. Korespondencja tematyczna.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
09.04.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 8 200 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
inspektor nadzoru budowlanego
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie zawodowe, budowlane
Znajomość języków:
Zawód:
Inspektor nadzoru budowlanego
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń, Pakiet MS Office
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530); - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym; - uprawnienia budowlane wykonawcze (bez ograniczeń) w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno budowlanej; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Polskie Normy, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego; rozporządzenia pochodne do ww. ustaw; - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; - staż pracy: minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy: minimum 6 lat - w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało, między innymi: 1. Dokonywanie przeglądów technicznych budynków oraz określanie potrzeb remontowych. 2. Uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych. 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i koordynacja robót. 4. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych. 5. Przygotowywanie materiałów do przetargów i przydziału środków. 6. Sprawdzanie zgodności robót i dokumentów z zawartymi umowami. 7. Typowanie robót konserwacyjnych i remontowych w oparciu o przeglądy roczne i pięcioletnie. 8. Korespondencja tematyczna. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej; - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji; - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia; - podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji; - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 26.03.2024 r. do 9.04.2024 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: "Dział Kadr i Płac - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. budowlanych nr ref. 96/ZGN/24". [Zgłoszenia: osobiste: ul. Irysowa 19 w godz. 7:00-15:00, tel. 22 549 37 16, 22 549 37 56 w godz. 7:00-15:00]
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się na stronie: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/-/artykul-607?redirect=%2Fwaw%2Fzgn-mokotow%2Foferty-pracy
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, Godziny : 7-15
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
26.03.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
09.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies