Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ds. Elektrycznych Nr Ref. 98zgn24

2024-04-03 - 2024-04-17


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
- wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconymi przez kierownictwo ZGN Mokotów. - kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zadań w branży elektrycznej realizowanych przez DOM-y pod kątem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami. - sprawowanie kontroli innych dokumentów prowadzonych przez jednostki organizacyjne np. książek obiektów itp. - współudział w pracach komisji oceny stanu technicznego obiektów administrowanych przez ZGN Mokotów. - wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję ZGN Mokotów - rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez najemców, wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów prywatnych w zakresie realizacji prac będących w gestii służb technicznych ZGN Mokotów. - wykonywanie stosownych sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez ZGN Mokotów.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
17.04.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 8 200 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
inspektor budowlany
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Znajomość języków:
Zawód:
Inspektor budowlany
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Zamówienia publiczne, Pakiet MS Office
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530); pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie; - uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń); - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, Polskie Normy, Ustawa o ochronie danych osobowych ; - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Wymagania dodatkowe: wykształcenie wyższe; Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - wspólnie z inspektorem nadzoru robót sanitarnych, budowlanych i konserwatorem - dokonywanie przeglądów technicznych budynków w obowiązujących terminach i układzie zgodnie z umową konserwatora oraz zgodnie z Prawem Budowlanym; - umawianie komisji dotyczących oceny stanu technicznego budynku, kwalifikowanie robót do wykonania, wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, kierowanie robotami do realizacji w sposób uzgodniony z kierownikiem; - sporządzanie protokołów typowania robót remontowych - wprowadzanie wykonawcy na roboty, - nadzorowanie realizacji, - dokonywanie odbioru, - sprawdzanie i korygowanie całej dokumentacji kosztorysowo - płacowej; - ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową realizację umów konserwatorskich; - przygotowanie oraz kompletowanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w komisji przetargowej; - typowanie, zlecanie, nadzorowanie i odpowiadanie za realizację robót budowlano elektrycznych podjętych w drodze planów remontowych oraz zgłoszeń bieżących; - kontrolowanie urządzeń pomiarowych prawidłowości podłączeń, sprawności działania, terminów ich uwierzytelnienia. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 03.04.2024 r., w zamkniętej kopercie pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych nr ref.98ZGN24 Nadesłanych ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 17.04.2024 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na str. :https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/oferty-pracy
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Szczegóły oferty: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/oferty-pracy
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: telefon, Godziny : 7-15
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
03.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
17.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies