Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ds. Elektrycznych W Pełnym Wymiarze Czasu Pracy (nr Ref. 114/zgn/24) K/m

2024-04-18 - 2024-05-06


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało, między innymi: - wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconymi przez kierownictwo ZGN Mokotów. - kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zadań w branży elektrycznej realizowanych przez DOM-y pod kątem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami. - sprawowanie kontroli innych dokumentów prowadzonych przez jednostki organizacyjne, np. książek obiektów itp. - współudział w pracach komisji oceny stanu technicznego obiektów administrowanych przez ZGN Mokotów. - wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję ZGN Mokotów - rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez najemców, wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów prywatnych w zakresie realizacji prac będących w gestii służb technicznych ZGN Mokotów. - wykonywanie stosownych sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez ZGN Mokotów.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
07.05.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 8 200 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
technik elektryk*
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Znajomość języków:
Zawód:
Technik elektryk*
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, Pakiet MS Office
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530); - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych (bez ograniczeń); - wykształcenie średnie; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego MS Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA; - staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe Pracodawca oferuje: - stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; - dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, premie uznaniowe; - pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, dofinansowanie do karnetów sportowych, kulturalno-rekreacyjnych); - możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie; - gwarantujemy terminowość wypłaty wynagrodzenia. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej; - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji; - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia; - podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji; - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Osoby zainteresowane sa proszone o złożenie kompletu dokumentów w terminie: od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 18.04.2024 r. do dnia 6.05.2024 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych, nr ref. 114/ZGN/24. [Zgłoszenia: osobiste: ul. Irysowa 19 w godz. 7:00-15:00, tel. 22 549 37 16, 22 549 37 56 w godz. 7:00-15:00]
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się na stronie: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/oferty-pracy
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, Godziny : 7:00-15:00
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
18.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
06.05.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies