Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ds. Sanitarnych Nr Ref. 112/zgn/24 K/m

2024-04-17 - 2024-04-30


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
- kontrola i analiza dokumentów rozliczeniowych zadań w branży sanitarnej realizowanych przez jednostki organizacyjne pod katem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami, - wykonywanie czynności wynikających z obowiązków inspektora inwestorskiego ds. sanitarnych związanych z zadaniami remontowymi planowanymi, pozaplanowymi i awaryjnymi zleconymi przez kierownictwo ZGN Mokotów, - sprawowanie kontroli innych dokumentów prowadzonych przez jednostki organizacyjne np. książek obiektów budowlanych itp., - współudział w pracach komisji oceny stanu technicznego obiektów administracyjnych przez ZGN Mokotów, - współudział w odbiorach robót wykonywanych w pustostanach, - wnioskowanie sposobu realizacji i udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do ZGN Mokotów, - rozpatrywanie skarg i wniosków wnoszonych przez najemców, wspólnoty mieszkaniowe oraz administratorów prywatnych w zakresie realizacji prac będących w gestii służb technicznych ZGN Mokotów, - wykonywanie stosownych sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez ZGN Mokotów, - przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu w tematach prowadzonych przez Dział TN, - sprawowanie czasowo na wniosek kierownictwa ZGN Mokotów funkcji inspektora nadzoru ds. sanitarnych w jednostkach organizacyjnych, - wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie przygotowania i prowadzenia robót remontowych związanych z działalnością ZGN Mokotów.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
01.05.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 8 200 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
inspektor nadzoru budowlanego
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie zawodowe, techniczne
Znajomość języków:
Zawód:
Inspektor nadzoru budowlanego
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Pakiet MS Office
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r., poz. 530), - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - wykształcenie średnie techniczne, - uprawnienia budowlane do nadzorowania i kierowania robotami sanitarnymi (bez ograniczeń), - znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy Prawo budowlane, Polskie Normy, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o własności lokali, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., Ustawa o ochronie danych osobowych, - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, program do kosztorysowania NORMA, - staż pracy minimum 4 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 6 lat w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe techniczne, - sporządzanie i weryfikacja kosztorysów w branży sanitarnej, - sprawowanie nadzoru i koordynacji robót w branży sanitarnej. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji, - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia, - podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji, - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 16.04.2024 r., w zamkniętej kopercie pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac - Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. sanitarnych nr ref. 112/ZGN/24 Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 30.04.2024 r. do godz. 15.00
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/-/artykul-609?redirect=%2Fwaw%2Fzgn-mokotow%2Foferty-pracy
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
16.04.2024
Data aktualizacji:
17.04.2024
Data ważności:
30.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies