Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Nr Ref. 106/dom5/24

2024-04-08 - 2024-04-22


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - obsługa eksploatacyjna budynków, lokali i terenów oraz przejętych obiektów stanowiących własność m.st. Warszawy; uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; - prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; - prowadzenie spraw wykupu lokali; - dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; - rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów; - zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; - egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; - przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; - współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; - współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; - współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; - terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; - aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; - dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
23.04.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 5 700 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pracownik biurowy
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, techniczne
Znajomość języków:
Zawód:
Pracownik biurowy
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Pakiet MS Office
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r, poz.530), - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Akty prawa miejscowego, Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, Ustawa o ochronie danych osobowych. - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird; - staż pracy minimum 1 rok w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - obsługa eksploatacyjna budynków, lokali i terenów oraz przejętych obiektów stanowiących własność m.st. Warszawy; uczestniczenie w przejmowaniu i przekazywaniu lokali, obiektów, budynków, terenów i urządzeń komunalnych od osób fizycznych i prawnych; - prowadzenie dokumentacji lokali mieszkalnych; - prowadzenie spraw wykupu lokali; - dokonywanie bieżących zmian w oczynszowaniu lokali mieszkalnych; - rejestrowanie i zgłaszanie wolnych lokali /tzw. pustostanów; - zabezpieczanie pustych lokali przed samowolnym zajęciem; - egzekwowanie od użytkowników nieruchomości przestrzegania Zasad Regulaminu Porządku Domowego oraz innych przepisów prawa związanych z używaniem nieruchomości; - przyjmowanie interwencji mieszkańców oraz załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami; - współdziałanie z Policją, Strażą Miejską oraz innymi podmiotami na rzecz właściwego utrzymania porządku; - współdziałanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami; - współpraca i nadzór nad pracą firm sprzątających; - terminowe przekazywanie mieszkańcom aneksów, korespondencji, faktur itp. dokumentów; - aktywny udział w programie weryfikacji sposobu wykorzystywania zasobu mieszkaniowego miasta POZNAJ SWOJEGO NAJEMCĘ; - dokonywanie co najmniej dwa razy w roku kontroli sposobu wykorzystania lokali, wraz z określeniem jego stanu technicznego oraz stałe monitorowanie prawidłowego wykorzystywania lokali i wywiązywania się najemców z obowiązków wynikających z umów najmu. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej; - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia; - podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji; - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 08.04.2024 r.), w zamkniętej kopercie pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac Inspektor nr ref. 106/DOM5/24 Nadesłane oferty nie są zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 22.04.2024 r. do godz. 15.00. [Zgłoszenia: osobiste: ul. Irysowa 19 w godz. 7:00-15:00, tel. 22 549 37 16, 22 549 37 56 w godz. 7:00-15:00]
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Szczegółowe informacje o ofercie znajdują się na stronie: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/-/artykul-621?redirect=%2Fwaw%2Fzgn-mokotow%2Foferty-pracy
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, Godziny : 7-15
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
08.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
22.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies