Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor Techniczny Ds. Sanitarnych Nr Ref. 94/dom1/24

2024-03-26 - 2024-04-08


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
- sporządzanie protokołów typowania robót remontowych, kosztorysów inwestorskich, szacowanie kosztów robót, wycena prac projektowych, - ustalanie wspólnie z Administratorem potrzeb technicznych do wykonania w branży sanitarnej, - przygotowanie kompletu dokumentów do wykonania remontów pustostanów, - uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych wraz z spisywaniem protokołów z tych komisji, wpisywanie do rejestru i nadawanie biegu sprawie zgodnie z ustaleniami, - uczestniczenie wraz z Administratorem w komisjach przejęcia od zdającego lub zasiedlenia lokalu i w sporządzaniu z tej czynności protokołu- zdawczo-odbiorczego, - prowadzenie całości spraw związanych ze stwierdzonymi samowolami przebudowami lokali m.in. przygotowanie pisma do najemcy, kompletowanie dokumentów do przekazania do TP w celu zawarcia porozumienia, - udzielanie terminowo odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pisma dekretowane przez Kierownika, - prowadzenie wszystkich obowiązujących na tym stanowisku rejestrów, - wykonywanie zadań wynikających z wewnętrznych regulacji i zarządzeń, - przygotowywanie zgłoszeń robót do właściwych urzędów m.in Delegatury Wydziału Architektury m.st. Warszawy, Konserwatora, itp.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
09.04.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 5 700 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pozostali pracownicy obsługi biurowej
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Znajomość języków:
Zawód:
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Pakiet MS Office
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r, poz.530), - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - wykształcenie średnie techniczne, - znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy Prawo budowlane, Polskie Normy, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zamianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o własności lokali, Kodeks Cywilny, - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird; znajomość programu do kosztorysowania NORMA, staż pracy minimum 1 rok w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - sporządzanie protokołów typowania robót remontowych, kosztorysów inwestorskich, szacowanie kosztów robót, wycena prac projektowych, - ustalanie wspólnie z Administratorem potrzeb technicznych do wykonania w branży sanitarnej, - przygotowanie kompletu dokumentów do wykonania remontów pustostanów, - uczestniczenie w komisjach poawaryjnych i innych wraz z spisywaniem protokołów z tych komisji, wpisywanie do rejestru i nadawanie biegu sprawie zgodnie z ustaleniami, - uczestniczenie wraz z Administratorem w komisjach przejęcia od zdającego lub zasiedlenia lokalu i w sporządzaniu z tej czynności protokołu- zdawczo-odbiorczego, - prowadzenie całości spraw związanych ze stwierdzonymi samowolami przebudowami lokali m.in. przygotowanie pisma do najemcy, kompletowanie dokumentów do przekazania do TP w celu zawarcia porozumienia, - udzielanie terminowo odpowiedzi na skargi i wnioski oraz pisma dekretowane przez Kierownika, - prowadzenie wszystkich obowiązujących na tym stanowisku rejestrów, - wykonywanie zadań wynikających z wewnętrznych regulacji i zarządzeń, - przygotowywanie zgłoszeń robót do właściwych urzędów m.in Delegatury Wydziału Architektury m.st. Warszawy, Konserwatora, itp. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia, - podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji, - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 25.03.2024 r., w zamkniętej kopercie pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac Inspektor techniczny ds. sanitarnych nr ref. 94/DOM1/24 Nadesłane ofert nie zwracamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 08.04.2024 r. do godz. 15.00 Pełna treść ogłoszenia znajduje się na str.: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/-/artykul-609?redirect=%2Fwaw%2Fzgn-mokotow%2Foferty-pracy [Zgłoszenia: osobiste: Warszawa ul. Irysowa 19 w godz.: 7:00-15:00; tel.: 22 549-37-16; 22 549-37-56 w godz.: 7:00-15:00]
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/-/artykul-609?redirect=%2Fwaw%2Fzgn-mokotow%2Foferty-pracy
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
25.03.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
08.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies