Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Inspektor W Biurze Obsługi Interesantów - Ok.110.2.12.2024 K/m

2024-04-19 - 2024-05-25


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Kocjana 3, 01-473 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Zakres zadań: a) przyjmowanie dokumentów i pism od Interesantów b) rejestrowanie korespondencji złożonej przez Interesantów w urządzeniach ewidencyjnych c) udzielanie informacji Interesantom w Biurze Obsługi Interesanta w sprawach cywilnych i karnych d) udzielanie telefonicznej informacji interesantom w sprawach cywilnych i karnych e) obsługa Interesantów w czytelni akt f) przyjmowanie zamówień na akta g) udostępnianie akt do wglądu interesantom h) nadzór nad udostępnionymi aktami i) kserowanie akt
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę w zastępstwie
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
14.05.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 4 918 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pracownik biurowy
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Znajomość języków:
Zawód:
Pracownik biurowy
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe pierwszego stopnia b) znajomość przepisów kodeksu postępowania cywilnego i karnego c) dokładność i odpowiedzialność d) bardzo dobra organizacja czasu pracy e) znajomość techniki pracy biurowej oraz bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) f) pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia g) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe h) nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i) wysoka kultura osobista j) umiejętność pracy w zespole k) umiejętność szybkiego pisania na komputerze l) argumentowanie w trudnych sprawach i negocjowanie m) komunikatywność i asertywność Wymagania dodatkowe: a) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w sądownictwie b) znajomość programu Currenda c) znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Zakres zadań: a) przyjmowanie dokumentów i pism od Interesantów b) rejestrowanie korespondencji złożonej przez Interesantów w urządzeniach ewidencyjnych c) udzielanie informacji Interesantom w Biurze Obsługi Interesanta w sprawach cywilnych i karnych d) udzielanie telefonicznej informacji interesantom w sprawach cywilnych i karnych e) obsługa Interesantów w czytelni akt f) przyjmowanie zamówień na akta g) udostępnianie akt do wglądu interesantom h) nadzór nad udostępnionymi aktami i) kserowanie akt Wymagane dokumenty i oświadczenia: 1. podanie o przyjęcie na ww. stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie 2. CV 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie 4. kserokopie świadectw pracy, jeżeli kandydat poprzednio pracował 5. Oświadczenia: o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe; oświadczenie, że kandydat nie jest uczestnikiem ani stroną w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dla celów rekrutacji na stanowisko stażysta zgodnie z art. 6 ust 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 26 kwietnia 2016r (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str1) oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa (bud. D, pok. 112) w terminie do dnia 14 maja 2024 r. osobiście (w zamkniętej kopercie) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Pełna treśc oferty: https://warszawa-wola.sr.gov.pl/konkurs-o-sygnaturze-ok1102122024-na-wolne-stanowisko-inspektor-w-biurze-obslugi-interesantow-sadu-rejonowego-dla-warszawy-woli-w-warszawie,new,mg,239,241.html,833
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Kocjana 3, 01-473 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Pełna treść oferty: https://warszawa-wola.sr.gov.pl/konkurs-o-sygnaturze-ok1102122024-na-wolne-stanowisko-inspektor-w-biurze-obslugi-interesantow-sadu-rejonowego-dla-warszawy-woli-w-warszawie,new,mg,239,241.html,833
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
19.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
25.05.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies