Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Naczelnik Wydziału Ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (ogłoszenie Nr 131276)

2023-12-11 - 2023-12-29


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Osoba na tym stanowisku: - organizuje pracę Wydziału, w tym współdziałanie jego pracowników, - sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami pracowników Wydziału, w tym zapewnienie doradztwo pracownikom, - wykonuje zadania związane z koordynowaniem procesu rozwoju systemu CEEB, - sprawuje nadzór nad bieżącą realizacją zadań w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC i współpracuje z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację tych zadań, - prowadzi bieżącą komunikację i korespondencję oraz omawia i wypracowuje rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie procesu utrzymywania systemu CEEB, - uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań dotyczących systemu CEEB, - dokonuje odbioru produktów realizowanych w ramach działań związanych z utrzymaniem oraz rozwojem systemu CEEB, - wykonuje zadania wynikające z przepisów o służbie cywilnej.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
01.02.2024
Data zakończenia pracy:
31.01.2025
Wynagrodzenie brutto:
od 7 666 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
specjalista administracji publicznej
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Specjalista administracji publicznej (wymagany staż - [cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 3)
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Pakiet MS Office
Staż pracy ogółem:
[cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 3
Inne wymagania:
Wymagania (niezbędne): - wykształcenie: wyższe, - doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań lub przy realizacji zadań związanych z cyfryzacją bądź zadań analitycznych, w tym co najmniej 1 rok w administracji publicznej, - znajomość metodyki projektowej Prince 2, - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, - poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu, - znajomość rozwiązań chmurowych, - znajomość programów MS Excel, Access, PowerPoint, - znajomość przepisów: dotyczących podstaw ustrojowych państwa oraz funkcjonowania administracji państwowej (m.in. Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o służbie cywilnej przepisy ogólne dotyczące organizacji służby cywilnej), ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, ustawy Prawo zamówień publicznych, - umiejętność analitycznego myślenia, - kreatywność, - umiejętność organizacji pracy własnej, - umiejętność zarządzania zespołem, - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, - kultura osobista, - komunikatywność, - odporność na stres, - w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. - osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r., - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem Osoba na tym stanowisku: - organizuje pracę Wydziału, w tym współdziałanie jego pracowników, - sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami pracowników Wydziału, w tym zapewnienie doradztwo pracownikom, - wykonuje zadania związane z koordynowaniem procesu rozwoju systemu CEEB, - sprawuje nadzór nad bieżącą realizacją zadań w zakresie projektów finansowanych ze środków POPC i współpracuje z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację tych zadań, - prowadzi bieżącą komunikację i korespondencję oraz omawia i wypracowuje rozwiązania problemów pojawiających się w trakcie procesu utrzymywania systemu CEEB, - uczestniczy w sporządzaniu dokumentacji przetargowej działań dotyczących systemu CEEB, - dokonuje odbioru produktów realizowanych w ramach działań związanych z utrzymaniem oraz rozwojem systemu CEEB, - wykonuje zadania wynikające z przepisów o służbie cywilnej. Aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne): - CV i list motywacyjny, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego, - kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, - oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/byłem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później, - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dokumenty dodatkowe: - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego. Terminy i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć do: 29.12.2023 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne Kancelaria Ogólna ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa z dopiskiem: ogłoszenie nr 131276. Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: nabory@gunb.gov.pl. Kontakt telefoniczny: od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15 pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowy: nabory@gunb.gov.pl. Aplikując, kandydat oświadcza, że znana mu jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Krucza 38/42, 00-512 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronach KPRM pod linkiem: https://nabory.kprm.gov.pl/
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail, poczta
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
11.12.2023
Data aktualizacji:
Data ważności:
29.12.2023
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail nabory@gunb.gov.pl

Sprawdź Także Podobne Oferty


Informacje o cookies