Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Podinspektor Ds. Technicznych Nr Ref. 95/dom4/24

2024-03-26 - 2024-04-08


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
- współuczestniczenie we wprowadzaniu wykonawcy na roboty. Współuczestniczy w odbiorze wykonanych robót w porozumieniu z kierownikiem rozlicza zadania inwestycyjne, remontowe i konserwacyjne, - uczestniczenie w komisjach po awaryjnych, sporządzanie protokołów szkód, - prowadzenie sprawy związane z regresami z firm Ubezpieczeniowych, - prowadzenie ewidencji zleceń zewnętrznych za usługi ogólnobudowlane - konserwacyjne i kominiarskie, przeglądy budowlane, opinie techniczne i ekspertyzy, - prowadzenie książki obiektów budowlanych, - dokonywanie projektów wpisów o wykonanych remontach, przeglądach bądź wykonanej dokumentacji, - umawianie komisji dotyczącej oceny stanu technicznego budynku, - przygotowywanie projektów protokołów typowania robót, - wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, - w sposób uzgodniony z kierownikiem kierowanie i zlecanie roboty do realizacji, - uzgodnieniu z kierownikiem przygotowywanie wniosków o wszczęcie działań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego. - na podstawie opracowanych dokumentacji kosztorysowo-przetargowych - opracowywanie opisów przedmiotów zamówień a w razie potrzeby w uzgodnieniu z kierownikiem i inspektorami nadzoru inwestorskiego - przygotowywanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - kompletowanie dokumentacji do przygotowania postępowań na ogłoszenie konkursów ofert na wykonanie remontów lub przebudów pustostanów, w tym uczestniczy w komisjach przetargowych, - przygotowywanie pism i wniosków o przyznanie środków na inwestycje i remonty, - wykonywanie czynności z zakresu sprawozdawczości i prowadzenia rzeczonych zestawień i rejestrów wg bieżących potrzeb, - na podstawie informacji uzyskanych od inspektorów nadzoru inwestorskiego udzielanie terminowo odpowiedzi na skargi, wnioski i pisma, oraz prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń i odszkodowań, - w porozumieniu z kierownikiem realizowanie decyzji wydanych przez Nadzór Budowlany, Sanepid, Inspekcję Pracy, Straż Pożarną i innych organów uprawnionych do wydawania decyzji mających związek z zadaniami statutowymi ZGN Mokotów.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
09.04.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 5 500 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pozostali pracownicy obsługi biurowej
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie zawodowe, techniczne
Znajomość języków:
Zawód:
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Pakiet MS Office, Prawo budowlane
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r, poz.530), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - wykształcenie średnie, - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Ustawa Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o własności lokali, Ustawa o zamówieniach publicznych, KPA, - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird; - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem, staż pracy w przypadku osób z wyższym - wykształceniem nie jest wymagany; Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - współuczestniczenie we wprowadzaniu wykonawcy na roboty. Współuczestniczy w odbiorze wykonanych robót w porozumieniu z kierownikiem rozlicza zadania inwestycyjne, remontowe i konserwacyjne, - uczestniczenie w komisjach po awaryjnych, sporządzanie protokołów szkód, - prowadzenie sprawy związane z regresami z firm Ubezpieczeniowych, - prowadzenie ewidencji zleceń zewnętrznych za usługi ogólnobudowlane - konserwacyjne i kominiarskie, przeglądy budowlane, opinie techniczne i ekspertyzy, - prowadzenie książki obiektów budowlanych, - dokonywanie projektów wpisów o wykonanych remontach, przeglądach bądź wykonanej dokumentacji, - umawianie komisji dotyczącej oceny stanu technicznego budynku, - przygotowywanie projektów protokołów typowania robót, - wspólnie z pozostałymi inspektorami dokonywanie analizy kolejności i pilności robót, - w sposób uzgodniony z kierownikiem kierowanie i zlecanie roboty do realizacji, - uzgodnieniu z kierownikiem przygotowywanie wniosków o wszczęcie działań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego. - na podstawie opracowanych dokumentacji kosztorysowo-przetargowych - opracowywanie opisów przedmiotów zamówień a w razie potrzeby w uzgodnieniu z kierownikiem i inspektorami nadzoru inwestorskiego - przygotowywanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - kompletowanie dokumentacji do przygotowania postępowań na ogłoszenie konkursów ofert na wykonanie remontów lub przebudów pustostanów, w tym uczestniczy w komisjach przetargowych, - przygotowywanie pism i wniosków o przyznanie środków na inwestycje i remonty, - wykonywanie czynności z zakresu sprawozdawczości i prowadzenia rzeczonych zestawień i rejestrów wg bieżących potrzeb, - na podstawie informacji uzyskanych od inspektorów nadzoru inwestorskiego udzielanie terminowo odpowiedzi na skargi, wnioski i pisma, oraz prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń i odszkodowań, - w porozumieniu z kierownikiem realizowanie decyzji wydanych przez Nadzór Budowlany, Sanepid, Inspekcję Pracy, Straż Pożarną i innych organów uprawnionych do wydawania decyzji mających związek z zadaniami statutowymi ZGN Mokotów. Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia, - podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji, - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z - uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 25.03.2024 r., w zamkniętej kopercie pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac Podinspektor ds. technicznych nr ref. 95/DOM4/24 Nadesłane oferty nie są zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 08.04.2024 r. do godz. 15.00 Pełną treść oferty wymagane dokumenty, sposób rekrutacji można znaleźć na stronie: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/-/artykul-610?redirect=%2Fwaw%2Fzgn-mokotow%2Foferty-pracy
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Dostępne na stronie: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/-/artykul-610?redirect=%2Fwaw%2Fzgn-mokotow%2Foferty-pracy
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, poczta, Godziny : 7:00-15:00
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
25.03.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
08.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail kadry@zgnmokotow.waw.pl

Informacje o cookies