Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Podinspektor W Dziale Organizacji (dnz/18/2024)

2024-04-11 - 2024-04-23


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało, między innymi: - codzienny przegląd prasy oraz informowanie przełożonego i dyrektora o publikacjach dotyczących spraw jednostki; - przeglądanie informacji publikowanych w mediach online, w tym w mediach społecznościowych dotyczących ZGN, informowanie przełożonego i dyrektora o sprawach jednostki. Prowadzenie profilu ZGN na portalu społecznościowym Facebook; - zbieranie materiałów na publikacje prasowe, programy radiowe i telewizyjne, a także na zapytania ze strony mediów dotyczące jednostki i przekazywanie przełożonemu w celu udzielenia odpowiedzi; - gromadzenie m. in. informacji prasowych oraz zarządzeń, uchwał, wniosków, wyciągów z protokołów Zarządu Dzielnicy dotyczących działalności jednostki w prowadzanie do platformy IBM Notes oraz zawiadamianie zatrudnionych pracowników poprzez pocztę elektroniczną, m. in. o podjętych wewnętrznych aktach normatywnych oraz innych uregulowaniach prawnych dotyczących jednostki - obsługa II Linii wsparcia Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 i współpraca z I Linią wsparcia Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 oraz prowadzenie rejestru Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 - współredagowanie oraz nadzór nad aktualizacją informacji zawartych na stronie głównej jednostki przygotowywanie szaty graficznej, między innymi: tablic informacyjnych, broszur, ulotek w celu kształtowania pozytywnego wizerunku jednostki.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
25.04.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 5 300 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
administrator nieruchomości
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie branżowe
Znajomość języków:
Zawód:
Pracownik biurowy
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku): - obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych; - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; - nieposzlakowana opinia; - wykształcenie średnie/średnie branżowe - minimum 3 lata stażu pracy lub wyższe - bez stażu pracy; - znajomość obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego; - znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym; ustawy o pracownikach samorządowych; Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Wymagania dodatkowe (wymagania pożądane, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku): - preferowane wykształcenie wyższe związane z administracją publiczną lub samorządową; - co najmniej 6-miesięczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dodatkowe (pożądane) cechy osobowości: - terminowość; - skrupulatność i dokładność; - komunikatywność. Druki ww. oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie nieobowiązkowych danych osobowych podanych dobrowolnie zamieszczone są na stronach: pragapn.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapn (zakładka praca) zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/ (zakładka rekrutacja). Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pocztą kompletu dokumentów (decyduje data dostarczenia do Zakładu) lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym (parter, pok. nr 26) w terminie do dnia 23 kwietnia 2024 r. pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 23, z dopiskiem na kopercie: "Nabór Nr DNZ/19/2024 na stanowisko: Podinspektor w Dziale Organizacji w ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w pełnym wymiarze czasu pracy" (termin złożenia dokumentacji do dnia 23 kwietnia 2024 r.). [Kontakt: osobisty: ul. Jagiellońska 23, Warszawa; tel. 22 205 41 30, 22 205 41 31 w godz. 7:30-15:30]
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Krótki opis działalności gospodarczej:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Link do oferty : https://zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Rekrutacja/2024/default.htm
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, poczta, inny - https://zgnpragapn.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Rekrutacja/2024/default.htm, Godziny : 7.30-15.30
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
11.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
23.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies