Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Specjalista Ds. Gospodarki Energetycznej

2024-03-02 - 2024-03-18


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Szucha 23, 00-580 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Specjalista ds. gospodarki energetycznej 1. Sprawuje nadzór w imieniu inwestora nad wykonywaniem robót instalacyjnych instalacji niskoprądowych, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, zasilania gwarantowanego i innych instalacji i urządzeń elektrycznych 2. Koordynuje sprawy dotyczące instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych i niskoprądowych w zakresie wykonawstwa zgodnie z przyjętym harmonogramem. 3. Odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu, 4. Współpracuje z przedstawicielami użytkowników, służbami ochrony, służbami technicznymi i wykonawcami 5. Bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i instalacyjne.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
01.04.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 6 300 do 9 200 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
specjalista administracji publicznej
Typ propozycji:
praca stała
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Specjalista administracji publicznej
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń, Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne", komunikowania, współpracy w zespole, przewidywania i prognozowania szybkiego podejmowania działania, Samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatyw, Obsługa programu komputerowego AutoCad
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Niezbędne wymagania: Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie elektrotechniki lub inżynierii elektrycznej lub elektroenergetyki. Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w obszarze prowadzenia inwestycji lub robót budowalnych lub projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Pozostałe wymagania niezbędne: 1. Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu. 2. Uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w branży elektrycznej. 3. Znajomość aktualnych rozwiązań technicznych w zakresie specjalności branżowej. 4. Znajomość aktów prawnych i rozporządzeń dot. budownictwa: Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 5. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane. 6. Umiejętność obsługi programu typu AutoCAD. 7. Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia. 8. Samodzielność i inicjatywa, zorientowanie na osiąganie celów, 9. Dyspozycyjność. 10. Posiadanie obywatelstwa polskiego. 11. Korzystanie z pełni praw publicznych. 12. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowe: Doświadczenie zawodowe: powyżej 3 lat pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawstwa lub projektowania lub nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Pozostałe wymagania dodatkowe: 1. Uprawnienia SEP do eksploatacji i dozoru bez ograniczeń. 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1. 3. Znajomość struktury i zasad funkcjonowania MSZ oraz podziału kompetencji między komórkami organizacyjnymi. Specjalista ds. gospodarki energetycznej 1. Sprawuje nadzór w imieniu inwestora nad wykonywaniem robót instalacyjnych instalacji niskoprądowych, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, zasilania gwarantowanego i innych instalacji i urządzeń elektrycznych 2. Koordynuje sprawy dotyczące instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych i niskoprądowych w zakresie wykonawstwa zgodnie z przyjętym harmonogramem. 3. Odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu, 4. Współpracuje z przedstawicielami użytkowników, służbami ochrony, służbami technicznymi i wykonawcami 5. Bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i instalacyjne. Dokumenty i oświadczenia: niezbędne: 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia. 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia. 3. Kopia certyfikatu uprawnień budowlanych wykonawczych bez ograniczeń w branży elektrycznej. 4. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, 1030, 1532.). 5. CV. 6. Kwestionariusz on-line pod adresem https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=82f3a0bf75ea48449aa2c2b16a0396ab (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera Nabór do MSZ Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania. 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych. 9. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. 11. Oświadczenie o przebiegu kształcenia w zagranicznych podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 12. Oświadczenie o niewspółpracowaniu z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944- 1990 (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). dodatkowe: 1. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów. 2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia. 3. Kopia certyfikatu posiadanych uprawnień SEP do eksploatacji i dozoru bez ograniczeń. Termin składania dokumentów: 18.03.2024 r. WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabor-na-stanowisko-specjalisty-ds-gospodarki-energetycznej-w-biurze-administracji-ba-72024
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Szucha 23, 00-580 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
WIĘCEJ INFORMACJI: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabor-na-stanowisko-specjalisty-ds-gospodarki-energetycznej-w-biurze-administracji-ba-72024
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: e-mail, inny - formularz aplikacyjny na BIP MSZ
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
01.03.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
18.03.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail rekrutacja@msz.gov.pl

Informacje o cookies