Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Specjalista Ds. Prawnych

2020-09-14 - 2020-10-14


O firmie Panfil Gross Collection Sp. z o.o.

Spółka Panfil Gross Collection powołana została w celu realizacji procesu windykacji należności na etapie polubownym, w sektorze wierzytelności detalicznych jak i SME. Spółka PGC prowadzi efektywną obsługę polubowną, czerpiąc z doświadczeń Grupy PANFIL oraz wykorzystując nowoczesne technologie.

Zakres usług Panfil Gross Collection Sp. z o.o. obejmuje również monitoring płatności.

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Treść oferty pracy

Pracując na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za:

 • obsługę spraw będących na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • przygotowywanie projektów prostych pism procesowych oraz odpowiedzi na pisma komorników,
 • rejestrację informacji o statusie sprawy w systemie informatycznym,
 • weryfikację korespondencji pochodzącej z sądów, od komorników oraz organów administracji publicznej pod względem formalnym,
 • monitorowanie terminowości i skuteczności działań w powierzonych sprawach.

To Ciebie szukamy jeżeli:

 • jesteś studentem lub absolwentem prawa,
 • posiadasz wiedzę z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej,
 • znasz przepisy prawa z zakresu postępowania sądowego i egzekucyjnego,
 • obsługujesz MS Office oraz systemy informacji prawnej,
 • potrafisz bardzo dobrze organizować pracę własną,
 • jesteś samodzielny, dokładny i rzetelny w wykonywaniu zadań,
 • posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • jesteś dyspozycyjny do pracy w pełnym lub częściowym wymiarze czasu.

Możemy Ci zaoferować:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/umowy B2B (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu),
 • pracę zdalną lub stacjonarną w naszym biurze,
 • kompleksowe wdrożenie do samodzielnej pracy, wsparcie, pomoc i wiedzę,
 • stabilne, rynkowe wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i zaangażowania,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji oraz pracę w wyjątkowym zespole ekspertów,
 • atrakcyjny pakiet benefitów.

Rekrutacja zdalna –proces odbywa się drogą telefoniczną i on-line.

Aplikuj poprzez wysłanie CV na adres kariera@panfil.pl z dopiskiem "Specjalista ds. prawnych". Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Panfil Gross Collection Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (02-017), Al. Jerozolimskie 123a, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia i realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)".

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:

1.     administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych jest Panfil Gross Collection Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa;

2.    dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Panfil Gross Collection Sp. z o.o.: tel.: 22 /489-34-66, adres poczty elektronicznej: iod@panfil.pl;

3.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, imion Pani/Pana rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie pozostałych danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych) – na podstawie Pani/Pana zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, w takim przypadku Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, o ile nie wskaże Pani/Pan terminu krótszego;

6.    posiada Pani/Pan prawo:

·         dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

·         usunięcia danych osobowych,

·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dotyczy to również zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji;

7.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8.    podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w art.  221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) – w zakresie danych osobowych wynikających z treści tego przepisu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji - konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne.

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przesyłając dokumenty aplikacyjne niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi informacjami.

 

 

 

 


Informacje o cookies