Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Specjalista Nr Ref. 101/tp/24

2024-04-04 - 2024-04-18


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
- wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, - opracowywanie przedmiarów robót, - opracowywanie kosztorysów inwestorskich, - nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów, - przygotowywanie dokumentów do kontroli, - weryfikacja ocen, - typowania robót, przedmiarów i kosztorysów; prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami; - uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej; - ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej; - uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych; - rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych; - współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów; - załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami - uczestnictwo w seminariach i szkoleniach - analizowanie przeglądów technicznych budynków; - współudział w typowaniu i ustalaniu założeń projektowych; - przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej; - opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacje; - bieżące śledzenie i wprowadzenie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN; - archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce; - rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych; - uczestnictwo w komisjach przetargowych.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
04.04.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 6 500 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pozostali pracownicy obsługi biurowej
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie zawodowe, budowlane
Znajomość języków:
Zawód:
Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Pakiet MS Office, Prawo budowlane, Zamówienia publiczne, Prawo cywilne
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022 r. poz. 530); - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; - niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - wykształcenie średnie techniczne o kierunku budowlanym - znajomość regulacji prawnych w zakresie: Prawo budowlane, Ustawa o ochronie praw lokatorów, Ustawa o własności lokali, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenia pochodne do w/w ustaw. - bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego Ms Office, klienta poczty Mozilla Thunderbird, - staż pracy minimum 2 lata w przypadku osób z wyższym wykształceniem lub staż pracy minimum 3 lata w przypadku osób ze średnim wykształceniem. Wymagania dodatkowe: - wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym; - uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, - opracowywanie przedmiarów robót, - opracowywanie kosztorysów inwestorskich, - nadzór nad terminowością zatwierdzania remontów, - przygotowywanie dokumentów do kontroli, - weryfikacja ocen, - typowania robót, przedmiarów i kosztorysów; prowadzenie spraw dotyczących przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumień remontowych z najemcami i instytucjami; - uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej; - ocena przydatności wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej; - uczestnictwo w czynnościach udzielania zamówień publicznych; - rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych; - współdziałanie z DOM-ami i innymi komórkami ZGN Mokotów; - załatwianie korespondencji z Urzędem Dzielnicy Mokotów i innymi instytucjami - uczestnictwo w seminariach i szkoleniach - analizowanie przeglądów technicznych budynków; - współudział w typowaniu i ustalaniu założeń projektowych; - przygotowywanie oraz sprawdzanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót w branży budowlanej; - opiniowanie w ramach obowiązujących uprawnień, wniosków i dokumentacji na przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i adaptacje; - bieżące śledzenie i wprowadzenie do stosowania przepisów i zarządzeń związanych z procedurą zlecania robót przez ZGN; - archiwizacja dokumentacji w prowadzonej tematyce; - rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na korespondencję w zakresie spraw budowlanych; - uczestnictwo w komisjach przetargowych. Wymagane dokumenty i oświadczenia: Wymagane dokumenty i oświadczenia: - życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej; - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; - kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia; - podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; - podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe; - podpisane oświadczenie o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji; - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z - uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (od dnia 04.04.2024 r.), w zamkniętej kopercie w Sekretariacie (pokój 21) pod adresem: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 02-660 Warszawa ul. Irysowa 19 z dopiskiem: Dział Kadr i Płac Specjalista nr ref. 101/TP/24 Nadesłane oferty nie są zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 18.04.2024 r. do godz. 15.00 Pełna treść oferty, wymagane dokumenty są dostępne na stronie: https://mokotow.um.warszawa.pl/waw/zgn-mokotow/oferty-pracy [Kontakt: osobisty, telefoniczny: 22 549 37 16, 22 549 37 56 w godz. 7:00-15:00]
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Irysowa 19, 02-660 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
E-mail:
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Po uzgodnieniu z pracodawcą
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, Godziny : 7:00-15:00
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
04.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
18.04.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj

Informacje o cookies