Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Starszy Inspektor Ds. Obsługi Sekretarskiej Kierownictwa Urzędu (ogłoszenie Nr 134658)

2024-03-06 - 2024-03-20


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
OSOBA NA TYM STANOWISKU: - przyjmuje korespondencję kierowaną do właściwego członka Kierownictwa Urzędu, przedkłada ją do dekretacji, a następnie przekazuje zgodnie z dekretacją; - obsługuje pisma w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD); - prowadzi terminarz spotkań i spraw terminowych właściwego członka Kierownictwa Urzędu; - redaguje pisma na polecenie właściwego członka Kierownictwa Urzędu; - wyszukuje informacje i dane na potrzeby właściwego członka Kierownictwa Urzędu; - wykonuje inne czynności związane z obsługą administracyjno-biurowo-recepcyjną właściwego członka Kierownictwa Urzędu (łączy rozmowy, przekazuje informacje, zabezpiecza potrzeby w zakresie artykułów biurowych i recepcyjnych, obsługuje pod względem recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi itp.).
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
15.04.2024
Data zakończenia pracy:
14.04.2025
Wynagrodzenie brutto:
od 5 257 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
specjalista administracji publicznej
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Znajomość języków:
polski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
Zawód:
Specjalista administracji publicznej
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
Wymagania niezbędne: - wykształcenie: średnie; - doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej - w przypadku posiadania wykształcenia średniego, albo 1 rok - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego; - znajomość przepisów dotyczących podstaw ustrojowych państwa, w szczególności funkcjonowania administacji rządowej (Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o służbie cywilnej przepisy ogólne i dotyczące organizacji służby cywilnej) oraz działania organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej (ustawa Prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych); - poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"; - umiejętność organizacji pracy własnej; - odporność na stres; - komunikatywność; - kultura osobista; - posiadanie obywatelstwa ukraińskiego - dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.; - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - korzystanie z pełni praw publicznych; - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wymagania dodatkowe: - doświadczenie zawodowe w administracji publicznej; - znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Osoba na tym stanowisku: - przyjmuje korespondencję kierowaną do właściwego członka Kierownictwa Urzędu, przedkłada ją do dekretacji, a następnie przekazuje zgodnie z dekretacją; - obsługuje pisma w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD); - prowadzi terminarz spotkań i spraw terminowych właściwego członka Kierownictwa Urzędu; - redaguje pisma na polecenie właściwego członka Kierownictwa Urzędu; - wyszukuje informacje i dane na potrzeby właściwego członka Kierownictwa Urzędu; - wykonuje inne czynności związane z obsługą administracyjno-biurowo-recepcyjną właściwego członka Kierownictwa Urzędu (łączy rozmowy, przekazuje informacje, zabezpiecza potrzeby w zakresie artykułów biurowych i recepcyjnych, obsługuje pod względem recepcyjnym spotkania z interesantami i gośćmi itp.). Wymagane dokumenty: - CV i list motywacyjny - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia; - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy; - kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; - kopia dokumentu potwierdzającego legalność przebywania/pobytu na terytorium RP dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; - obywatele Ukrainy, przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nie muszą składać dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego; - oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/łem, nie pełniłam/łem służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie byłam/byłem współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później; - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru; - oświadczenie o posiadanym obywatelstwie; - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej; - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) - w zakładce Pracuj z nami. Dokumenty dodatkowe: - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego. Terminy i miejsce składania dokumentów: dokumenty należy złożyć do: 20.03.2024 r. (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Miejsce składania dokumentów: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Biuro Organizacyjne ul. Krucza 38/42 00-926 Warszawa z dopiskiem: "Ogłoszenie nr 134658". Dokumenty można składać również za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: nabory@gunb.gov.pl. Kontakt telefoniczny: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:15-16:15, pod nr tel.: (22) 661 94 66, 603 757 793 lub mailowy: nabory@gunb.gov.pl. Aplikując, kandydat/ka oświadcza, że znana mu/jej jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze. O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/praca-w-gunb
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, poczta
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
05.03.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
20.03.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail nabory@gunb.gov.pl

Informacje o cookies