Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Kierownik Gospodarczy

2024-02-27 - 2024-03-26


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Generała Józefa Hallera 17, 80-401 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
Zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, organizowanie inspekcji technicznych budynku i otoczenia oraz konserwacji i remontów, utrzymanie właściwego stanu sanitarnego budynku szkoły, organizacje bieżących remontów (poszukiwanie wykonawców, umowy, nadzór nad realizacją), prowadzenie ksiąg inwentarzowych, prowadzenie księgi obiektu, rejestrów ZP, ewidencjonowanie wyposażenia, środków trwałych, pomocy dydaktycznych w księgach inwentarzowych, terminowe sporządzanie sprawozdań (np. GUS, BDO, ZP), zaopatrzenie szkoły w materiały i pomoce naukowe, dokonywanie zakupów w sposób celowy i oszczędny, znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych w tym: sprawozdania, plany, przygotowanie, prowadzenie dokumentacji oraz przeprowadzanie przetargów pod względem Prawa zamówień publicznych, znajomość obsługiwania platform zakupowych do przeprowadzania przetargów, prawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej wydatków z funduszy unijnych, nadzorowanie i kierowanie pracą podległego personelu, sporządzanie grafików recepcji, sporządzanie umów na wynajem pomieszczeń szkolnych, internatu, sporządzanie umów z instytucjami zewnętrznymi, obsługa programów: SIO, PROGMAN - wyposażenie, BDO, KSAT, Excel, SL, przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, opisywanie rachunków, faktur pod względem merytorycznym, przestrzeganie dyscypliny budżetowe, współpraca z instytucjami zewnętrznymi. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:30-15:30. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.medyk.gda.pl, zakładka aktualności, zakładka oferty pracy.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
01.06.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 5 800 do 9 600 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
[cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 3
Inne wymagania:
- wykształcenie: wyższe, kierunek administracja, prawo, zamówienia publiczne i 3 letni staż pracy lub średnie, kierunek adaministracyjny, ekonomiczny i 6 letni staż pracy, - doświadczenie zawodowe: 3 lata przy wykształceniu wyższym i 6 lat przy wykształceniu średnim, - umiejętności: znajomość przepisów o zmówieniach publicznych, finansach publicznych, Prawo budowlane, obsługa komputera, sporządzanie inwentaryzacji majątku, sporządzanie umów z kontrahemtami, - uprawnienia: prawo jazdy. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W GDAŃSKU
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Generała Józefa Hallera 17, 80-401 Gdańsk, powiat: m. Gdańsk, woj: pomorskieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz informacje (np. CV), o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1465 z późn. zm.) tj. imię(imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, b) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, c) kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz staż pracy, d) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, e) oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach o służbie cywilnej), pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, f) w przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w punkcie 6 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1206 ze zm.). Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Oferty można składać osobiście w sekretariacie szkoły, mailowo na adres kadry@medyk.gda.pl lub za pośrednictwem poczty.
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
26.02.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
26.03.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail kadry@medyk.gda.pl

Informacje o cookies