Niepelnosprawni Praca - Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych

Administracja biurowa
Administracja państwowa
Budownictwo, Geodezja
Doradztwo, Konsulting
Farmacja, Biotechnologia
Finanse i bankowość, Ekonomia
Grafika, Kreacja artystyczna, Fotografia
HR, Kadry
Informatyka
Inne
Instalacja, Utrzymanie, Serwis
Internet, E-commerce
Inżynieria, Konstrukcja, Technika
Kadra zarządzająca
Księgowość, Podatki, Controlling, Audyt
Logistyka, Zakupy, Transport
Marketing, Reklama, Promocja i PR
Media, Dziennikarstwo, Rozrywka, Kultura
Medycyna, Opieka zdrowotna
Motoryzacja
Nieruchomości, Architektura
Obsługa klienta, Call Center
Pracownik ochrony
Prawo
Produkcja, Praca fizyczna
Produkcja spożywcza
Rolnictwo, Ochrona środowiska
Sprzątaczki, Opiekunki, Gosposie
Sprzedaż, Handel
Szkolenia, Edukacja
Telekomunikacja
Tłumaczenia
Turystyka, Hotelarstwo, Gastronomia
Ubezpieczenia
Uroda
Wszystkie branże
Wszystkie lokalizacje
Miasto:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zagranica

Pracownik Socjalny

2024-04-08 - 2024-05-03
pomorskie Przywidz


Treść oferty pracy
Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy:Zobacz na mapie
Uhlenberga 10, 83-047 Przywidz, powiat: gdański, woj: pomorskieZobacz na mapie
Zakres obowiązków:
- pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, - przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie, - przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, - przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, - poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazówek lekarskich, - dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, - przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, - przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, - usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30, 9:00 - 17:00.
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę w zastępstwie
Praca tymczasowa oferowana przez agencję:
false
Wymiar etatu:
1
Zmianowość:
jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40.00
Data rozpoczęcia:
04.05.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto:
od 4 600 PLN
System wynagradzania:
Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód:
pracownik socjalny
Typ propozycji:
Wymagania
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Staż pracy ogółem:
Inne wymagania:
- posiadanie obywatelstwa polskiego, - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego, - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych, - posiadanie nieposzlakowanej opinii, - wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm) tj.: - posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub, - ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub do dnia 31 grudnia 2013r. - ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, - znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, - umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną, - dobra znajomość obsługi komputera. - posiadanie prawa jazdy kat. B. Wymagania dodatkowe: - mile widziane doświadczenie zawodowe w tym praktyka, staż - w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych, - znajomość zagadnień ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, - umiejętność prowadzenia pracy socjalnej i sporządzania kontraktów socjalnych, - umiejętność skutecznego komunikowania się, - umiejętność pracy zespołowej, - umiejętność organizowania pracy własnej, - umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków, - samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, - zaangażowanie, - znajomość lokalnego środowiska, - odporność na sytuacje stresowe, - bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy, - sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
Wymagania Pożądane
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Wymagania Dodatkowe
Wykształcenie:
Znajomość języków:
Zawód:
Staż pracy w zawodzie:
Umiejętności i uprawnienia:
Dane pracodawcy
Pracodawca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZYWIDZU
Krótki opis działalności gospodarczej:
Adres www:
Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy
Uhlenberga 10, 83-047 Przywidz, powiat: gdański, woj: pomorskieZobacz na mapie
Język aplikacji:
polski
Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny, - życiorys (CV), - dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy kopie świadectw pracy, - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół), - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy, - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, - oświadczenie o braku przeciwwskazań o stanie zdrowia do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem; Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z póz. zm.)
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, inny - Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia pod adresem: https://gopsprzywidz.bip.gov.pl/search/joboffers/
Pozostałe dane
Liczba miejsc pracy:
1
w tym dla niepełnosprawnych:
1
Data dodania:
08.04.2024
Data aktualizacji:
Data ważności:
03.05.2024
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
false
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
NIE

Treść oferty mogła ulec zmianie. Zapoznaj się z najaktualniejszą wersją tutaj
Dane kontaktowe
E-mail gops@przywidz.pl

Informacje o cookies